Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Sophimage SRL.
Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).
Datele cu caracter personal, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate și conform definiției date de GDPR, reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un număr de identificare, date de localizare sau chiar un identificator online.
Prelucrarea datelor personale este făcută de către: Sophimage SRL cu sediul în Mesentea, nr 45, 517292, jud Alba înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J01/914/2007 , având CUI 22134356.

PRINCIPII PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR

• Prelucrarea datelor personale se face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Colectarea datelor personale se face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu sunt prelucrate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale este adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
• Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
• Toate datele personale sunt prelucrate și stocate într-o manieră ce asigură confidențialitatea și securitatea acestora;
• Datele personale nu sunt distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau în scopul îndeplinirii unor obligații legale;

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Pentru contracte în desfășurare
Colectăm numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți în scopul realizării contractelor comerciale prtevăzute de legislatia în vigoare.
Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu, dacă nu doriți să ne dați numele, prenumele, adresa de e-mail și funcția dvs. în cazul în care doriți să apelați la serviciul de suport tehnic oferit de SOPHIMAGE, nu vom putea realiza procesul propriu-zis de asistență tehnică.
Pentru servicii de hosting sau marketing
La cererea clienților noștri, să oferim servicii de hosting sau de marketing pentru anumite baze de date conținând datele cu caracter personal ale persoanelor fizice ce sunt clienți și potențiali clienți.

Sophimage prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Pagina Web, vă înscrieți în campaniile noastre, doriți să primiți comunicări comerciale sau să participați la sondajele și chestionarele noastre. In pagina de contact se prelucreaza urmatoarele date:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookie-urile. 

DE CE PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

 • Încheierea de contracte comerciale și prestari de servicii –  Atunci când solicitați furnizarea de servicii din partea noastră putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacționare, etc.)
 • Administrare servicu de hosting – Atunci când solicitați servicii de hosting din partea noastră putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacționare, etc.)
 • Administrare pagini de social media – Atunci când solicitați servicii de administrare si promovare in socila media putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adrese de mail, numere de telefon, date de tranzacționare, etc.)
 • Administrare campanii de marketing – Atunci când solicitați servicii de marketing si promovare putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adrese de mail, numere de telefon, date de tranzacționare, etc.)
 • Transmiterea de comunicări comerciale, chestionare sau sondaje – Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noile produse / servicii oferite de Societate, de a vă lansa invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societății.
 • Îndeplinirea unor obligații legale – Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:
  • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile;
  • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate;
 • Apărarea drepturilor și intereselor în justiție – Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Sophimage SRL.

În cazul în care consimțământul dvs. constituie temeiul pentru prelucrarea datelor personale, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment utilizând datele de contact din Secțiunea VII, Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru scop de marketing nu vă vom mai putea transmite ofertele și invitațiile noastre sau nu veți putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele noastre.

Sophimageva înceta prelucrarea Datelor Personale, fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrarea Datelor Personale care au la bază alte temeiuri juridice.

CUI DEZVĂLUIM DATELE?

Putem dezvălui datele personale către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din România sau alte țări UE) implicate în livrarea de materiale de marketing; (ii) partenerilor Societății dacă sunteți de acord pentru scop de marketing direct; (iii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

 1. COOKIES ȘI ALTE TEHNOLOGII DE ANALIZĂ A NAVIGĂRII PAGINII WEB

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta pagina de internet să analizeze modul în care utilizatorii folosesc pagina respectiva.

 1. CÂT PĂSTRĂM DATELE?

Păstrăm datele personale cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 1. CE DREPTURI AVEȚI

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

Dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

Dreptul de a corecta datele – puteți ne solicitați modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete

Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante

Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică

Restricționare – în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT DE MAI JOS

Adresa de Corespondență: Mesentea, nr 45, 517292, jud Alba
E-mail: office@sophimage.ro
Telefon: +40763675021